van Smeernippel tot Smeersysteem – Ambi Smeersystemen

van Smeernippel tot Smeersysteem – Ambi Smeersystemen

Van smeernippel tot smeersysteem

Een machine heeft altijd bewegende onderdelen die gesmeerd moeten worden. In de basis worden deze uitgevoerd met een smeernippel, zodat handmatig lager na te smeren is. Het smeren kan het beste worden gedaan wanneer het lager draait, zodat het vet goed verdeeld wordt over het contactvlak. Alleen bij veel machines is dit een werkzaamheid wat niet veilig uitgevoerd kan worden wanneer de machine in bedrijf is. En daarbij zijn er veel machines die vanwege productie weinig stilstand toe staan.

Eerste stap die kan worden genomen om dit te optimaleren is om de smeerpunten te verleggen. De smeerpunten naar een centraal punt te brengen, waar de smeerpunten buiten de machine op een veilig werkbare plek kunnen worden gesmeerd.

Ambi voert deze werkzaamheden regelmatig uit om de smeerpunten in de machine naar buiten te brengen. Dit kan worden uitgevoerd in naadloze stalen/rvs leiding of met flexibele hoge druk slang, dit is afhankelijk van de toepassing en voorkeur van de klant. De smeerpunten worden gecentraliseerd op een nippelblok waar de smeernippels netjes op een rij komen te staan. Het is ook mogelijk om de verschillende smeerpunten aan te sluiten op een progressieve verdeler. Dan kan er met één handeling meerdere smeerpunten worden gesmeerd. De dosering is ook te bewaken door een verdeler toe te passen met indicatorpin, zo is het zichtbaar dat de afgemeten hoeveelheid smeermiddel is gedoseerd naar de smeerpunten.

Volgende stap is het automatisch smeren van de smeerpunten. In de praktijk zien wij als eerste stap dat er gas gedreven smeerpotten worden toegepast. Deze worden geactiveerd en geven een vaste dosering af in de ingestelde tijd. Er zijn wel een aantal factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Zo is de werkdruk rond de 4 a 5 bar, hogere weerstand betekend geen smering. Bij hoge temperaturen zet het gas meer uit, waardoor meer wordt gedoseerd. En bij extreem lage temperaturen zullen ze niet functioneren. Daarbij smeren ze altijd, ook wanneer de machine langere tijd stil staat. Zo zijn er veel toepassingen waar de investering laag lijkt wanneer er deze worden toegepast, maar uiteindelijk weinig voordeel bieden.

Volgende stap is een centraal smeersysteem, met als basis één vetsmeerapparaat met verdeler(s), welke meerdere smeerpunten voorziet van de correcte hoeveelheid smering. Veelal wordt er een progressief smeersysteem hiervoor toegepast, deze kunnen tot circa 100 smeerpunten smeren en zijn in de basis simpel en zeer betrouwbaar. Wanneer bij een machine de smeerpunten voor het handmatig smeren zijn gecentraliseerd, is het mogelijk deze punten eenvoudig aan te sluiten op een centraal smeersysteem. De investering voor het centraliseren van de smeerpunten voor handmatig smeren gaan zodoende niet verloren. Daardoor kan het optimaliseren van de smering ook gefaseerd uitgevoerd worden, zodat de investering kan worden gespreid.

Een smeersysteem kan uitgevoerd en met meerdere bewakingen. Zo kan een flowbewaking worden toegepast, waardoor er een constante controle is op afgifte van smeermiddel naar de smeerpunten. En het vet niveau van het reservoir van het vetsmeerapparaat kan ook bewaakt worden. Veelal wordt er enkel een laagniveau bewaking toegepast. Deze is uiteraard bedoeld om nooit zonder voorraad vet te komen, zonder dat er daadwerkelijk visueel gecontroleerd moet worden wat de vet voorraad is.

Hoog niveau wordt toegepast bij een systeem waar automatisch op afstand wordt bijgevuld. En bij circulerende systemen, bijvoorbeeld bij de smering van een schroefaskoker van een pompgemaal of schip. Wanneer de seal lekt en er water in de schroefaskoker komt, zal dit ook retour komen in het vetsmeerapparaat.

Deze bewakingen kunnen worden gekoppeld aan het vetsmeerapparaat zelf maar in veel gevallen is het juist van belang deze te koppelen aan de besturing van de machine/PLC. Het implementeren van deze bewakingen in de machine besturing is ook een investering.

Het is mogelijk om deze bewakingen later in te bouwen. Zo kan een bestaand smeersysteem worden uitgebreid met bewakingen, indien er niet voldoende tijd en arbeid beschikbaar is voor regelmatige controle.

Verdere stap is om het gehele systeem bewaakt te hebben, wat verwerkt wordt door software wat ook andere data van de machine monitort. Wat het Industry 4.0 principe is, automatisering en gegevensuitwisseling, om de processen maximaal te optimaliseren.

Ambi adviseert graag en vrijblijvend van smeernippel tot aan centraal smeersysteem.